Logistyka

Logistyka to przewidywanie, kontrola i optymalizacja transferu towarów, informacji lub usług od producenta/dostawcy bezpośrednio do konsumenta. Logistyka obejmuje wiele zawodów i dziedzin pokrewnych i jest ważnym elementem lokalnej i międzynarodowej gospodarki.

Promujemy współpracę w zakresie organizacji logistyki pomiędzy Polską (innymi krajami UE) a krajami regionu Azji Centralnej - Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem. Kraje te nie mają dostępu do morza i obecnie wykorzystują, jako główne lądowe szlaki handlowe do UE, trasy przebiegające przez Białoruś, zwykle z wykorzystaniem transportu kolejowego lub drogowego.

Zapewniamy wydajne rozwiązania logistyczne, pomagamy obniżyć koszty dostaw towarów, organizujemy i koordynujemy dostawy towarów od producenta/dostawcy bezpośrednio do konsumenta.

Zawsze staramy się oferować najlepsze opcje dostawy ładunków i wiemy, jak upewnić się, że towary dotrą do konsumenta w sposób terminowy i opłacalny. Rozwiązujemy kwestie związane z optymalizacją przemieszczania, magazynowania, transportu i innych procesów roboczych.

Naszym głównym celem jest zapewnienie, że produkty są dostarczane we właściwym czasie i miejscu oraz po najniższych możliwych kosztach.

Wraz z naszą siecią partnerów w UE, EAEU, WNP, Turcji, Chinach i innych regionach świata znajdujemy optymalne rozwiązania logistyczne i oferujemy najlepszy stosunek jakości do ceny oraz szybkość dostawy ładunków.

Wyślij nam swoje zapytanie

Jeśli rozważasz wysyłkę z UE na Białoruś lub do krajów Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan), wypełnij poniższy formularz opinii. Nasi pracownicy skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i zaproponują odpowiednie opcje.

account_circle
email
message
settings
calendar_month

Geografia partnerstw

Udane doświadczenia integracyjne UE są ważnym narzędziem interakcji politycznych i kulturowych z innymi krajami i regionami. Współpraca UE z krajami Azji Środkowej, regionu o ogromnych zasobach naturalnych i ludzkich, ma szczególne znaczenie.

Ze względu na specyfikę geograficzną i brak bezpośredniej komunikacji z krajami UE, istnieje potrzeba doświadczonego pośrednika między krajami Azji Środkowej a UE. Takim pośrednikiem jest nasz białoruski partner PINEWOOD LLC, który z kolei posiada rozwiniętą sieć partnerów w Azji Środkowej, EAEU, WNP, Chinach, Turcji oraz odpowiednią infrastrukturę do obsługi przepływów towarowych.

Nasza firma ma dobre relacje partnerskie zarówno w UE, jak i w krajach Azji Środkowej. Uczestniczymy w procesach międzypaństwowej integracji gospodarczej tych regionów. Przyczyniamy się do zbliżenia gospodarczego partnerów z Azji Środkowej, EAEU, WNP, Chin, Turcji i UE.

My i nasi partnerzy z Białorusi, Azji Środkowej, EAEU, krajów WNP mamy doświadczenie w organizowaniu takich transportów, operatywnym rozwiązywaniu problemów na przejściach granicznych PL - BY, tworzeniu warunków dla sprawnej wymiany handlowej między Polską (innymi krajami UE) a krajami Azji Środkowej.

Współpracujemy z Polsko-Azjatycką Izbą Przemysłowo-Handlową (PATPP), jesteśmy otwarci na członków Izby i zainteresowanych przedsiębiorców z UE i Azji Centralnej w zakresie świadczenia usług i ofert logistycznych, spedycyjnych ładunków i towarów na rynki Azji Centralnej, Chin i innych regionów oraz z powrotem do Polski, krajów UE.

Gwarantujemy, że nasze oferty pozwolą Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze, przestrzegać interesów wzajemnie korzystnej współpracy. Nasza sieć kontaktów i bogate doświadczenie w regionie Azji Środkowej, a także nasza firma koordynująca na Białorusi pozwolą nam szybko rozwiązać kwestie związane z organizacją transportu ładunków z przekroczeniem granic PL-BY, BY-KZ, UZ, KG i innych krajów regionu.

Pracujemy nad pogłębieniem stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji Środkowej (Kazachstanem, Uzbekistanem, Turkmenistanem, Tadżykistanem i Kirgistanem). UE jest jednym z największych konsumentów eksportu z Azji Środkowej poza WNP, a wraz z unifikacją systemów energetycznych eksporterzy energii w regionie będą mieli zagwarantowany rynek zbytu dla swoich produktów w perspektywie średnioterminowej.

Ułatwienie handlu międzynarodowego

Nasi eksperci analizują i wprowadzają na rynek rynki towarowe, usługi, przeprowadzają wstępne badania inwestycyjne, opracowują koncepcje tworzenia nowych innowacyjnych projektów, obliczają oczekiwaną lub planowaną rentowność i inne wskaźniki działalności lub projektu, który ma zostać utworzony w dziedzinie handlu międzynarodowego.

Przygotowujemy rozwiązania w celu rozszerzenia możliwości handlowych między krajami Azji Środkowej a UE, wykorzystując możliwości logistyczne Białorusi jako korytarza transportowego.

Wspieramy firmy zainteresowane działalnością na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i WNP.

Mamy doświadczenie we współpracy z klientami i wykonawcami, sprzedającymi i kupującymi w regionach Europy Środkowo-Wschodniej i WNP, co pozwala nam oferować pełen zakres wsparcia analitycznego, marketingowego i biznesowego dla projektów. Nasze zrozumienie zasad i podejścia do międzynarodowych systemów i instrumentów finansowych pozwala nam znaleźć optymalne rozwiązania i uwzględnić interesy każdej ze stron w każdym stopniu złożoności.

Współpracujemy z głównymi producentami i dystrybutorami sprzętu, komponentów, półproduktów, surowców lub gotowych produktów w transakcjach finansowych i handlowych na poziomie międzynarodowym.

Jesteśmy zaangażowani w projekty naszych klientów w różnych sektorach, takich jak hotelarstwo, IT, obróbka drewna, metalurgia, paliwa i energia, rolnictwo, przetwórstwo spożywcze i handel detaliczny.